پروژه ترجمه بخشی از یک تحقیق در حوزه آموزش شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مورد نظر عبارت است از ترجمه ی ۲۳ صفحه متن بسیار روان و  قابل فهم با موضوغ آموزش از انگلیسی به  فارسی. متن شیوا و روان  و عمومی می باشد. در صورت رضایت از کار مترجم، همکاری بلافاصله ادامه دار خواهد بود و بخش های بیشتری به مترجم سپرده می شود. به عنوان نمونه بخش کوتاهی از متن جهت ترجمه بارگزاری می شود. مترجمانی که ترجمه را تحویل می دهند در اولویت قرار می گیرند. قطعا ترجمه صحیح، دقیق و روان در کنار زمان مناسب بسیار حایز اهمیت است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13856 میانگین امتیاز
  • 14119
   ترجمه
  • 13594
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2463 میانگین امتیاز
  • 2510
   ترجمه
  • 2416
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 2421 میانگین امتیاز
  • 2421
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1518 میانگین امتیاز
  • 1418
   ترجمه
  • 1618
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز