پروژه ترجمه بخشی از یک تحقیق در حوزه آموزش شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مورد نظر عبارت است از ترجمه ی ۲۳ صفحه متن بسیار روان و  قابل فهم با موضوغ آموزش از انگلیسی به  فارسی. متن شیوا و روان  و عمومی می باشد. در صورت رضایت از کار مترجم، همکاری بلافاصله ادامه دار خواهد بود و بخش های بیشتری به مترجم سپرده می شود. به عنوان نمونه بخش کوتاهی از متن جهت ترجمه بارگزاری می شود. مترجمانی که ترجمه را تحویل می دهند در اولویت قرار می گیرند. قطعا ترجمه صحیح، دقیق و روان در کنار زمان مناسب بسیار حایز اهمیت است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17039 میانگین امتیاز
  • 17367
   ترجمه
  • 16712
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 4088 میانگین امتیاز
  • 3375
   ترجمه
  • 4801
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 3881 میانگین امتیاز
  • 3881
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1518 میانگین امتیاز
  • 1418
   ترجمه
  • 1618
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز