پروژه ترجمه بخشی از یک تحقیق در حوزه آموزش شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مورد نظر عبارت است از ترجمه ی ۲۳ صفحه متن بسیار روان و  قابل فهم با موضوغ آموزش از انگلیسی به  فارسی. متن شیوا و روان  و عمومی می باشد. در صورت رضایت از کار مترجم، همکاری بلافاصله ادامه دار خواهد بود و بخش های بیشتری به مترجم سپرده می شود. به عنوان نمونه بخش کوتاهی از متن جهت ترجمه بارگزاری می شود. مترجمانی که ترجمه را تحویل می دهند در اولویت قرار می گیرند. قطعا ترجمه صحیح، دقیق و روان در کنار زمان مناسب بسیار حایز اهمیت است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11161 میانگین امتیاز
  • 11659
   ترجمه
  • 10664
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2420 میانگین امتیاز
  • 2510
   ترجمه
  • 2330
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 998 میانگین امتیاز
  • 998
   ترجمه
  • 998
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز