پروژه ترجمه بخشی از یک تحقیق در حوزه آموزش شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مورد نظر عبارت است از ترجمه ی ۲۳ صفحه متن بسیار روان و  قابل فهم با موضوغ آموزش از انگلیسی به  فارسی. متن شیوا و روان  و عمومی می باشد. در صورت رضایت از کار مترجم، همکاری بلافاصله ادامه دار خواهد بود و بخش های بیشتری به مترجم سپرده می شود. به عنوان نمونه بخش کوتاهی از متن جهت ترجمه بارگزاری می شود. مترجمانی که ترجمه را تحویل می دهند در اولویت قرار می گیرند. قطعا ترجمه صحیح، دقیق و روان در کنار زمان مناسب بسیار حایز اهمیت است.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11716 میانگین امتیاز
  • 11979
   ترجمه
  • 11454
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2463 میانگین امتیاز
  • 2510
   ترجمه
  • 2416
   ترجمه انگلیسی ب..
 • 1668 میانگین امتیاز
  • 1668
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1218 میانگین امتیاز
  • 1218
   ترجمه
  • 1218
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز