پروژه ترجمه دانشنامه پزشکی شامل چه جزئیاتی است:

پروژه مورد نظر یک دانشنامه پزشکی است که شامل انواع بیماری ها، دارو ها و آزمایش های پزشکی می باشد.


فرد مورد نظر باید توانایی ترجمه ای را داشته باشد که برای خواننده پیچیدگی نداشته باشد. ( مهم)

حجم پروژه بالاست ( بین 1 میلیون تا 3 میلیون کلمه)


متن پروژه به صورت پارت بندی تحویل شما داده می شود.


- قیمت و کیفیت برای ما خیلی مهم است.

- تحویل به موقع مهم است.

- قیمتی که میدین باید بر اساس ترجمه هر کلمه باشد و چون حجم پروژه بالاست، قیمت های پایین تر بیشتر مدنظر قرار می گیرند.

- نمونه متن هم موجود است.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1335 میانگین امتیاز
  • 2670
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  در 1 روز
 • 3418 میانگین امتیاز
  • 3418
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2173 میانگین امتیاز
  • 2173
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 786 میانگین امتیاز
  • 1572
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در پ..
  در 30 روز