پروژه طراحی گرافیک محیطی پروژه ساختمان اداری شامل چه جزئیاتی است:

طراحی محیطی و علایم گرافیکی و راهنمای یک پروژه اداری با مساحت درحدود 6000 مترمربع

- تقسیم بندی واحد های شرکت بر اساس رنگ

- طراحی پیگتوگرام 

- طراحی های گرافیکی بر روی دیوار های داخلی و راهرو ها


امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10360 میانگین امتیاز
  • 20720
   طراحی گرافیک
  • 0
   معماری داخلی
  در 65 روز
 • 10902 میانگین امتیاز
  • 10902
   طراحی گرافیک
  در 30 روز
 • 1400 میانگین امتیاز
  • 1400
   طراحی گرافیک
  در 40 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   طراحی گرافیک
  در 1 روز