پروژه داشبورد مالی شامل چه جزئیاتی است:

سلام
این پروژه شامل 4 صفحه جداگانه است که پیوست شده است. سرویس های Back end با خروجی JSON آماده هستند. اپلیکیشن شامل Notification هم هست که با استفاده از push Notification انجام می شود. نسخه اولیه فاقد Authentication/Authorization است. با توجه به ددلاین در نظر گرفته شده، زمان انجام پروژه اهمیت زیادی دارد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 275 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 550
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز
 • 16903 میانگین امتیاز
  • 16110
   Android
  • 17300
   Mobile Phone
  • 17300
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 9552 میانگین امتیاز
  • 7080
   Android
  • 10788
   Mobile Phone
  • 10788
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 6565 میانگین امتیاز
  • 6465
   Android
  • 6665
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز