پروژه داشبورد مالی شامل چه جزئیاتی است:

سلام
این پروژه شامل 4 صفحه جداگانه است که پیوست شده است. سرویس های Back end با خروجی JSON آماده هستند. اپلیکیشن شامل Notification هم هست که با استفاده از push Notification انجام می شود. نسخه اولیه فاقد Authentication/Authorization است. با توجه به ددلاین در نظر گرفته شده، زمان انجام پروژه اهمیت زیادی دارد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 25100 میانگین امتیاز
  • 31100
   Android
  • 19100
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 19603 میانگین امتیاز
  • 18810
   Android
  • 20000
   Mobile Phone
  • 20000
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 275 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 550
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز
 • 17602 میانگین امتیاز
  • 15130
   Android
  • 18838
   Mobile Phone
  • 18838
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز