پروژه داشبورد مالی شامل چه جزئیاتی است:

سلام
این پروژه شامل 4 صفحه جداگانه است که پیوست شده است. سرویس های Back end با خروجی JSON آماده هستند. اپلیکیشن شامل Notification هم هست که با استفاده از push Notification انجام می شود. نسخه اولیه فاقد Authentication/Authorization است. با توجه به ددلاین در نظر گرفته شده، زمان انجام پروژه اهمیت زیادی دارد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 27475 میانگین امتیاز
  • 35850
   Android
  • 19100
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 19603 میانگین امتیاز
  • 18810
   Android
  • 20000
   Mobile Phone
  • 20000
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 19068 میانگین امتیاز
  • 17330
   Android
  • 18838
   Mobile Phone
  • 21038
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 275 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 550
   برنامه نویسی مو..
  در 20 روز