پروژه داشبورد مالی شامل چه جزئیاتی است:

سلام
این پروژه شامل 4 صفحه جداگانه است که پیوست شده است. سرویس های Back end با خروجی JSON آماده هستند. اپلیکیشن شامل Notification هم هست که با استفاده از push Notification انجام می شود. نسخه اولیه فاقد Authentication/Authorization است. با توجه به ددلاین در نظر گرفته شده، زمان انجام پروژه اهمیت زیادی دارد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 33375 میانگین امتیاز
  • 41750
   Android
  • 25000
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 37102 میانگین امتیاز
  • 32030
   Android
  • 38538
   Mobile Phone
  • 40738
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز
 • 4000 میانگین امتیاز
  • 5000
   Android
  • 2500
   Mobile Phone
  • 4500
   برنامه نویسی مو..
  در 25 روز
 • 20083 میانگین امتیاز
  • 19290
   Android
  • 20480
   Mobile Phone
  • 20480
   برنامه نویسی مو..
  در 15 روز