پروژه ویرایش یک سایت پرستاشاپ شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت پرستاشاپ با قالب mini store ایجاد شده است، کاری که از مجری میخواهیم این است که:

 • تصاویر صفحه نخست را جایگزین عکس های نمونه قالب کند
 • ماژول های منو و فوتر را با اطلاعاتی که می دهیم جایگزین کند
 • مدیریت کامل ماژول های صفحه نخست، فوتر و منو را به نماینده ما آموزش دهد، (در قالب گفت و گوی پیامی در بستر پونیشا و پیوست فایل در صورت لزوم)

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Prestashop
  در 2 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   Prestashop
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Prestashop
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Prestashop
  در 2 روز