پروژه بروشور شرکت در زمینه نفت و گاز و تامین شناورهای دریایی شامل چه جزئیاتی است:

شرکتی که در زمینه نفت و گاز دریایی فعالیت می کند در نظر دارد کاتالوگی از فعالیت های خود به کارفرمایان ارایه دهد که در آن نحوه ارایه خدمات آورده شده است. فعالیت های این شرکت ارایه سرویس لجستیک دریایی با شناورهایی موسوم به ASD TUG BOAT, CREW BOAT, AHTS, AHT, DSV می باشد که توسط این شناورها خدمات TANKER HANDLING و JACK UP TOWAGE و SHIP TO SHIP (STS) TRANSFER OPERATION را به کارفرمایان خود ارایه می دهد. طراحی بروشور (کاتالوگ) به گونه ای صورت گیرد که نمادی از عملیات های یاد شده را در خود داشته باشد. یهتر است طراح شناخت نسبی ای از دریا و عملیات های دریایی داشته باشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 890 میانگین امتیاز
  • 310
   طراحی بروشور
  • 2050
   کارت ویزیت
  • 310
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 936 میانگین امتیاز
  • 790
   طراحی بروشور
  • 790
   کارت ویزیت
  • 1230
   طراحی پوستر
  در 7 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 300
   طراحی بروشور
  • 0
   کارت ویزیت
  • 300
   طراحی پوستر
  در 7 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 1200
   طراحی بروشور
  • 800
   کارت ویزیت
  • 700
   طراحی پوستر
  در 6 روز