پروژه نویسنده مقاله (ترجمه و تالیفی) شامل چه جزئیاتی است:

سلام

نیاز به تعدادی نویسنده برای نوشتن مقاله(غیر تخصصی) داریم

1- ترجمه از وب سایت های خارجی منبع

2- بازنویسی از چند منبع داخلی (بدون کمترین کپی)


* اولویت با قیمت های مناسب و سرعت عمل بالاتر است

* هم در ترجمه و هم بازنویسی موضوع مقاله داده می شود و فریلنسر موظف به پیدا کردن منابع مناسب است. البته در ترجمه لینک مستقیم هم داده می شود.

* کسانی که می توانند از چند منبع خارجی هم به صورت یک مقاله مطلب آماده کنند، در پیشنهاد قید نمایند.

* نیاز به ارسال مقاله یا تصویر نیست فقط نوشتن مقاله. البته در مقاله حتما کلمه کلیدی باید به تعداد استاندارد تکرار شود و مقاله منطبق بر اصول سئو باشد (پس ترجمه صرف نیاز نیست)

* برای مشخص شدن کیفیت کار از فریلنسرهایی که پیشنهادشان تایید اولیه شود یک مقاله در حد یکی دو پاراگراف آزمایشی دریافت می شود.

* با کسانی که کیفیت کار خوبی داشته باشند همکاری بلند مدت خواهیم داشت.

* کسانی که نمونه کار در وب سایت های دیگر دارند لینک نمونه کارشان را ارسال کنند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11695 میانگین امتیاز
  • 17329
   مقاله نویسی
  • 230
   بازنویسی مقالات
  • 12420
   وبلاگ
  • 16801
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 4550 میانگین امتیاز
  • 13046
   مقاله نویسی
  • 920
   بازنویسی مقالات
  • 3490
   وبلاگ
  • 746
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 630 میانگین امتیاز
  • 630
   مقاله نویسی
  • 630
   بازنویسی مقالات
  • 630
   وبلاگ
  در 30 روز
 • 2439 میانگین امتیاز
  • 0
   بازنویسی مقالات
  • 4879
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز