پروژه وبسایت تعیین اسم شامل چه جزئیاتی است:

 در این پروژه ینده نیاز به وبسایتی دارم که بک دیتا بیس اسامی اشخاص به همراه مشخصات آنرا دارد. کاربران می توانند اکانت درست کنند. این وبسایت یک سری سوال از کاربر می پرسد و بر اساس یک الگوریتم یک سری اسم پیشنهادی برای فرزند ارائه می کند. همچنین اطلاعات آماری هر اسم نیز نشادن داده می شود که در دیتا بیس وجود دارد مثلا افرادی که این اسم را در سالهای گذشته داشتند. این سایت به انگلیسی و عربی هست دیتا ها و الگوریتم و همچنین سرور و بارگزاری برنامه را بنده انجام می دهم و فقط به وب نیاز دارم.بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 71060 میانگین امتیاز
  • 55750
   MySQL
  • 79940
   PHP
  • 77490
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 14210 میانگین امتیاز
  • 2400
   MySQL
  • 10995
   PHP
  • 28165
   CSS
  • 15280
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 18637 میانگین امتیاز
  • 7279
   MySQL
  • 28450
   PHP
  • 6185
   CSS
  • 32634
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 24986 میانگین امتیاز
  • 29600
   PHP
  • 19760
   CSS
  • 25600
   برنامه نویسی تح..
  در 45 روز