پروژه وبسایت تعیین اسم شامل چه جزئیاتی است:

 در این پروژه ینده نیاز به وبسایتی دارم که بک دیتا بیس اسامی اشخاص به همراه مشخصات آنرا دارد. کاربران می توانند اکانت درست کنند. این وبسایت یک سری سوال از کاربر می پرسد و بر اساس یک الگوریتم یک سری اسم پیشنهادی برای فرزند ارائه می کند. همچنین اطلاعات آماری هر اسم نیز نشادن داده می شود که در دیتا بیس وجود دارد مثلا افرادی که این اسم را در سالهای گذشته داشتند. این سایت به انگلیسی و عربی هست دیتا ها و الگوریتم و همچنین سرور و بارگزاری برنامه را بنده انجام می دهم و فقط به وب نیاز دارم.بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14210 میانگین امتیاز
  • 2400
   MySQL
  • 10995
   PHP
  • 28165
   CSS
  • 15280
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 23060 میانگین امتیاز
  • 11750
   MySQL
  • 29940
   PHP
  • 27490
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 13488 میانگین امتیاز
  • 2430
   MySQL
  • 23501
   PHP
  • 936
   CSS
  • 27085
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 8798 میانگین امتیاز
  • 4150
   MySQL
  • 10892
   PHP
  • 8412
   CSS
  • 11740
   برنامه نویسی تح..
  در 25 روز