پروژه نگهداری و رفع ایرادات شکلی و طراحی و محتوایی سایت شامل چه جزئیاتی است:

نگهداری ماهانه سایت SHAHPARY و رفع ایرادات طراحی و محتوایی و فنی ان و همچنین  نگهداری و تولید محتوا جهت سایت و اینستا گرام وجذب فالور کاملا واقعی و طراحی های گرافیکی 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2440 میانگین امتیاز
  • 4880
   طراحی گرافیک
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  • 0
   طراحی وب سایت
  در 10 روز
 • 1233 میانگین امتیاز
  • 3100
   طراحی گرافیک
  • 0
   طراحی وب سایت
  • 600
   بازاریابی اینست..
  در 30 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   طراحی وب سایت
  در 30 روز