پروژه ترجمه فارسی به عربی متن سایت و کتاب شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه از فارسی به عربی و فارسی به انگلیسی برای چهار فایل ورد که مجموعا 4300 کلمه هست.

فایل های ورد در پیوست آمده است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5641 میانگین امتیاز
  • 13905
   ترجمه
  • 2619
   ترجمه فارسی به..
  • 400
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 645 میانگین امتیاز
  • 645
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز