پروژه ترجمه فارسی به عربی متن سایت و کتاب شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه از فارسی به عربی و فارسی به انگلیسی برای چهار فایل ورد که مجموعا 4300 کلمه هست.

فایل های ورد در پیوست آمده است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2153 میانگین امتیاز
  • 3641
   ترجمه
  • 2519
   ترجمه فارسی به..
  • 300
   ترجمه فارسی به..
  در 5 روز
 • 645 میانگین امتیاز
  • 645
   ترجمه فارسی به..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 7 روز