پروژه فروشگاه وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت شبیه به سایت دیجی کالا با امکانات خرید و سرچ و ...

قالب اگر اماده هم باشد مشکلی نیست 

فقط شبیه به سایت فروشگاهی باشد

با ورد پرس 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8200 میانگین امتیاز
  • 1880
   فروشگاه
  • 18806
   وردپرس
  • 3915
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 11381 میانگین امتیاز
  • 15603
   وردپرس
  • 7160
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروشگاه
  • 0
   وردپرس
  در 25 روز
 • 6266 میانگین امتیاز
  • 2800
   فروشگاه
  • 9900
   وردپرس
  • 6100
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز