پروژه فروشگاه وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

یک سایت شبیه به سایت دیجی کالا با امکانات خرید و سرچ و ...

قالب اگر اماده هم باشد مشکلی نیست 

فقط شبیه به سایت فروشگاهی باشد

با ورد پرس 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7154 میانگین امتیاز
  • 11544
   وردپرس
  • 2765
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروشگاه
  • 0
   وردپرس
  در 25 روز
 • 5360 میانگین امتیاز
  • 2050
   فروشگاه
  • 5051
   وردپرس
  • 8980
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   وردپرس
  در 10 روز