پروژه کشیدن چارت در html با داده های موجود در قالب json شامل چه جزئیاتی است:

یه آرایه در قالب جسون داریم میخوایم در یک صفحه html به شکل چارتی که اتچ کردم کشیده بشه.

هر داده در آرایه تاریخ و ساعت و رنگ داره و به ترتیب تاریخ مرتب شده.

به ازای هر داده باید یک نقطه در گراف با اون رنگ و بر اساس تاریخ و ساعتش در جای درست کشیده بشه.

نمونه گراف اتچ شده. 

ترجیحا با لایبری chart.js انجام بشه.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5846 میانگین امتیاز
  • 8620
   HTML
  • 0
   Javascript
  • 8920
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 7665 میانگین امتیاز
  • 7665
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 6253 میانگین امتیاز
  • 8725
   HTML
  • 2220
   Javascript
  • 7445
   CSS
  • 6625
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3196 میانگین امتیاز
  • 3381
   HTML
  • 404
   Javascript
  • 936
   CSS
  • 8065
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز