پروژه شبکه هوشمند قرائت و مدیریت از راه دور شامل چه جزئیاتی است:

نرم افزارهای تحت وب قرائت از راه دور جهت ارتباط با تجهیزات از قبیل کنتورهای هوشمند آب و برق تحت پروتکل های M-BUS و سایر پروتکل ها ، نرم افزارهای بیلینگ و همچنین ایجاد دیتا بیس - شرکت کنتورسازی جهت راه اندازی و تجمیع کلیه پروتکل های موجود در شبکه های هوشمند یک نرم افزار جامع را دست پیاده سازی دارد تا تمامی تجهیزات با انواع پروتکل بتوانند با این سیستم ارتباط برقرار کنند.

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7553 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 13010
   PHP
  • 9650
   برنامه نویسی تح..
  در 180 روز
 • 4732 میانگین امتیاز
  • 70
   ASP.Net
  • 5161
   PHP
  • 8965
   برنامه نویسی تح..
  در 120 روز
 • 2074 میانگین امتیاز
  • 2074
   PHP
  • 2074
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 550 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 1100
   برنامه نویسی تح..
  در 60 روز