پروژه سایت مهاجرتی شامل چه جزئیاتی است:


پروژه ادمین سایت مهاجرتی شامل  جزئیاتی زیر است :ماهانه 10 مقاله را در مورد گرداوری و در سایت بارگذاری کند.


مدیریت صفحه اینستاگرام را برای ارسال پست ها  انجام دهد. 


ویرایش حرفه ای تصاویر برای سایت و اینستاگرام ( تسلط کامل بر فوتوشاپ )


مدت زمان که روزانه نیاز است حدودا دو تا چهار ساعت است و با شروع همکاری پرداخت امن انجام شده و بعد از 30 روز آزاد می شود. 

لطفا شرایط و توانایی های خود را کامل توضیح دهید.

ضمنا قیمت زده شده صوری است و بر سر قیمت به توافق میرسیم.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4024 میانگین امتیاز
  • 8048
   مقاله نویسی
  • 0
   طراحی گرافیک
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 30 روز
 • 178 میانگین امتیاز
  • 260
   طراحی گرافیک
  • 96
   ویرایش عکس
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  در 30 روز