پروژه پژوهش در مورد دو وسیله نقلیه شامل چه جزئیاتی است:

سلام

دو تحقیق و پژوهش در موضوع تاکسی (و تاکسی اینترنتی) و دوچرخه مورد نیاز است.

سرفصل‌هایی برای هر دو موضوع در نظر گرفته شده است که ارائه می‌شود اما محقق با توجه به مطالب موجود خود می‌تواند به سرفصل موضوعات بیافزاید.

ترجیحا مطالب از سایت‌ها و رفرنس‌های انگلیسی زبان گرفته شود که از بابت صحت مطالب دچار مشکل نشویم.

رفرنس دهی در کار بایستی لحاظ شود و همین‌طور ادبیات پژوهش بایستی یک‌دست و صحیح باشد.

در موضوع اول قسمتی کمی از کار انجام شده است ولی موضوع دوم از ابتدا بایستی صورت گیرد، که البته یکی دو مقاله مرتبط به پژوهشگر ارائه خواهد شد.

ارائه قیمت و زمان به عهده دوستان فریلنسر است که طبیعتا اولویت با زمان و قیمت کمتر برای ارائه پژوهش خواهد بود.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 550 میانگین امتیاز
  • 1380
   مقاله نویسی
  • 270
   ترجمه
  • 0
   نویسنده
  در 5 روز
 • 630 میانگین امتیاز
  • 1050
   مقاله نویسی
  • 840
   ترجمه
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  در 2 روز
 • 310 میانگین امتیاز
  • 710
   مقاله نویسی
  • 530
   ترجمه
  • 0
   تخصص ترجمه عموم..
  • 0
   نویسنده
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   نویسنده
  در 30 روز