پروژه سئو مطالب و انتشار آنها شامل چه جزئیاتی است:

سلام خدمت شما

آقای مهرداد لطفا مطالب پیش نویس شده وب سایت چطورپدیا رو سئو و منتشر کنید

با تشکر

بودجه پروژه