پروژه نیازمند تصویر برای بازی حدس تصویر شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند 300الی 400عکس برای بازی حدس تصویر به صورت شطرنجی, نیمه شطرنجی,  عادی هستیم

(از هر عکس سه نوع شظرنجی نیمه شظرنجی و عادی)

100 مرحله اول ساده باشد و بقیه آن ها نسبتا سخت  عکس ها از تمامی زمینه ها (حیوانات اشیا و...) باشد و زیاد شطرنجی نباشد

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2475 میانگین امتیاز
  • 3650
   طراحی گرافیک
  • 1300
   طراحی آیکون
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش عکس
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی گرافیک
  • 0
   ویرایش عکس
  در 7 روز