پروژه طراحی لوگو برای یک فست فود شامل چه جزئیاتی است:

برای طراحی لوگو یک فست فود بر اساس نام مشخص و نماد های بصری مشخص نیاز به یک طراحی لوگو داریم.
بیس گرافیکی بر زبان انگیلیسی است. میبایستی لوگو به صورتی باشد که بتوان آن را به صورت لامپ نئون اجرا کرد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 71532 میانگین امتیاز
  • 68856
   طراحی آیکون
  • 68488
   تصویرسازی
  • 71138
   ادوبی ایلاستریت..
  • 77648
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 58880 میانگین امتیاز
  • 47335
   طراحی آیکون
  • 56374
   تصویرسازی
  • 63904
   ادوبی ایلاستریت..
  • 67909
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 3878 میانگین امتیاز
  • 2500
   طراحی آیکون
  • 5257
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 22885 میانگین امتیاز
  • 22767
   طراحی آیکون
  • 20703
   ادوبی ایلاستریت..
  • 25187
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز