پروژه طراحی جلد کتاب شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

یک کتاب در حوزه مدیریت، در حال آماده سازی و کسب مجوز و چاپ هست که نیاز به طراحی جلد برای آن داریم. من طراح جلد را ویترین کتاب میدانم بنابراین بسیار تاکید دارم که طرح جلد بسیار زیبا و گیرا باشد.

لطفا پیشنهادات خود را ارسال کنید. همچنین تقاضا دارم فقط طراحان با تجربه در این پروژه شرکت کنند.

پس از انتخاب پیمانکار، جزئیات بیشتر را بیان خواهم کرد و کار با هماهنگی پیش خواهیم برد.

با سپاس

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5235 میانگین امتیاز
  • 4255
   طراحی بروشور
  • 5993
   طراحی گرافیک
  • 5458
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 1592 میانگین امتیاز
  • 3100
   طراحی تبلیغات
  • 310
   طراحی بروشور
  • 2650
   طراحی گرافیک
  • 310
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 5095 میانگین امتیاز
  • 2600
   طراحی تبلیغات
  • 5650
   طراحی بروشور
  • 6865
   طراحی گرافیک
  • 4323
   تصویرسازی
  • 6040
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 1248 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی تبلیغات
  • 1370
   طراحی بروشور
  • 1010
   طراحی گرافیک
  • 2450
   تصویرسازی
  • 1210
   طراحی پوستر
  در 3 روز