پروژه شرح خدمات احداث کمپ گردشگری شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

در حال اخذ مجوز احداث کمپ گردشگری در شهرستان اصفهان هستم که در این خصوص می بایست شرح خدمات به تایید میراث فرهنگی برسد که خوشبختانه به تایید رسیده و پس از آن به کارگروه گردشگری استان ارسال شده، که متاسفانه مطالعات پایه آن ایراد گرفته شد و در صورتجلسه کارگروه استان قید گردیده که سایت پلان و مطالعات اقتصادی و... مجدداً تکمیل و در کارگروه بعدی مطرح شود. لذا جهت ادامه کار احتیاج به همکاری دارم که علاوه بر سابقه فعالیت و  آگاهی کامل در بخش گردشگری دارای اشراف کامل به موارد و آیتم های مطرح شده در کارگروه گردشگری  باشد از جمله موارد زیر جهت تکمیل و بازنگری شرح خدمات می بایست لحاظ گردند.

-جداول پیش بینی هزینه ابنیه، تاسیسات، تجهیزات و پیش از بهره برداری

-جداول استهلاک، انرژی، اشتغال، هزینه های بالاسری اداری، سرمایه در گردش، نرخ بازدهداخلی، تحلیل مالی، میزان فروش و بازگشت سالانه

-تحلیل کامفار با نرم افزار کامفار 3

-طراحی سایت، حوزه بندی، شبکه دسترسی با رعایت سرانه ها و....

-جدول سطح و سطوح و سرانه فیزیکی هزینه بخش اقتصادی و طراحی سایت


فایل پرزنت شده در کارگروه گردشگری به پیوست می باشد
بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تجزیه و تحلیل ک..
  • 0
   طرح کسب و کار
  در 25 روز