پروژه راستچین کردن قالب HTML شامل چه جزئیاتی است:

تبدیل قالب انگلیسی به فارسی

http://exprostudio.com/html/medlink/index.html

لینک قالب در تم فارست
https://themeforest.net/item/doctor-directory-html-template/19534690


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 65060 میانگین امتیاز
  • 58365
   HTML
  • 71755
   CSS
  در 5 روز
 • 13226 میانگین امتیاز
  • 10628
   HTML
  • 15825
   CSS
  در 10 روز
 • 2608 میانگین امتیاز
  • 4281
   HTML
  • 936
   CSS
  در 5 روز
 • 3441 میانگین امتیاز
  • 5786
   HTML
  • 1096
   CSS
  در 5 روز