پروژه راستچین کردن قالب HTML شامل چه جزئیاتی است:

تبدیل قالب انگلیسی به فارسی

http://exprostudio.com/html/medlink/index.html

لینک قالب در تم فارست
https://themeforest.net/item/doctor-directory-html-template/19534690


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 92560 میانگین امتیاز
  • 70865
   HTML
  • 114255
   CSS
  در 5 روز
 • 15971 میانگین امتیاز
  • 12578
   HTML
  • 19365
   CSS
  در 10 روز
 • 11668 میانگین امتیاز
  • 22401
   HTML
  • 936
   CSS
  در 5 روز
 • 7350 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 14700
   CSS
  در 5 روز