پروژه راستچین کردن قالب HTML شامل چه جزئیاتی است:

تبدیل قالب انگلیسی به فارسی

http://exprostudio.com/html/medlink/index.html

لینک قالب در تم فارست
https://themeforest.net/item/doctor-directory-html-template/19534690


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 48645 میانگین امتیاز
  • 43365
   HTML
  • 53925
   CSS
  در 5 روز
 • 8415 میانگین امتیاز
  • 6268
   HTML
  • 10563
   CSS
  در 10 روز
 • 2158 میانگین امتیاز
  • 3381
   HTML
  • 936
   CSS
  در 5 روز
 • 2766 میانگین امتیاز
  • 4636
   HTML
  • 896
   CSS
  در 5 روز