پروژه اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

پایتون وارد کردت اطلاعات

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند