پروژه ترجمه فیلم و مقاله در حوزه پزشکی (فوری) شامل چه جزئیاتی است:

سلام روز بخیر

این پروژه دو بخش داره. یکی ترجمه زیرنویس فیلم در‌حوزه پزشکی و سلامت. یکی هم ترجمه مقاله پزشکی.

لطفا قیمت برای زیرنویس فیلم هم برحسب دقیقه اعلام کنید. کار ادامه دار و دنبال همکار برای تیم ترجمه هستیم. 

به علت حجم بالای کار بین چند فریلنسر کار تقسیم میشه. 

لطفا برای تست ترجمه متن زیرو ترجمه کنید و همراه قیمت برحسب کلمه ارسال کنید. 

Acquired anatomic abnormalities of the wall of the urinary tract include ureteral strictures and benign as well as malignant tumors of the urethra, bladder, ureter, or renal pelvis.48 Ureteral strictures may result from radiation therapy in children49 and in adults50 treated for pelvic or lower abdominal cancers, such as cervical cancer, or rarely as a result of analgesic abuse.51 Strictures may also develop as a complication of ureteral instrumentation or surgery.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1340 میانگین امتیاز
  • 1190
   ترجمه
  • 1490
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 412 میانگین امتیاز
  • 412
   ترجمه
  • 412
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 93 میانگین امتیاز
  • 93
   ترجمه
  • 93
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز