پروژه ترجمه متن انگلیسی تخصصی کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

هدف ترجمه یک مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه‌ای در زمینه تخصصی کامپوتر می‌باشد. 

 یک صفحه از این به عنوان نمونه آورده شده است. کل مقاله حدودل ۲۰۰۰ کلمه است. 

قیمت پیشنهادی ۵۰ تومان هر کلمه است. لطفا پیشنهاد خود را ارائه دهید.    

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11716 میانگین امتیاز
  • 11979
   ترجمه
  • 11454
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 1985 میانگین امتیاز
  • 1400
   ترجمه
  • 2570
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 2931 میانگین امتیاز
  • 3172
   ترجمه
  • 2690
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 4276 میانگین امتیاز
  • 3541
   ترجمه
  • 5011
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز