پروژه ترجمه متن انگلیسی تخصصی کامپیوتر شامل چه جزئیاتی است:

هدف ترجمه یک مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه‌ای در زمینه تخصصی کامپوتر می‌باشد. 

 یک صفحه از این به عنوان نمونه آورده شده است. کل مقاله حدودل ۲۰۰۰ کلمه است. 

قیمت پیشنهادی ۵۰ تومان هر کلمه است. لطفا پیشنهاد خود را ارائه دهید.    

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13856 میانگین امتیاز
  • 14119
   ترجمه
  • 13594
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 2435 میانگین امتیاز
  • 1850
   ترجمه
  • 3020
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 3841 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 3600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 4276 میانگین امتیاز
  • 3541
   ترجمه
  • 5011
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز