پروژه گرفتن https برای سایت شامل چه جزئیاتی است:

سایت ما نیاز دارد تا سرتیفیکیت SSL را گرفته و در آدرس https قبل آدرس ما بياید ، 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 16422 میانگین امتیاز
  • 16422
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 7665 میانگین امتیاز
  • 7665
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 10359 میانگین امتیاز
  • 10359
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 11740 میانگین امتیاز
  • 11740
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز