پروژه گرفتن https برای سایت شامل چه جزئیاتی است:

سایت ما نیاز دارد تا سرتیفیکیت SSL را گرفته و در آدرس https قبل آدرس ما بياید ، 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 2 روز
 • 10459 میانگین امتیاز
  • 10459
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 10248 میانگین امتیاز
  • 10248
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 11740 میانگین امتیاز
  • 11740
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز