پروژه ایجاد قالب شامل چه جزئیاتی است:

ایجاد قالب با مختصات اعلام شده در پروژه قبل با توجه به ویو برنامه موبایل موجود که دقیقا باید مطابق با برنامه موبایل کار شوو و یوزر هیچ تفاوتی را احساس نکند 

و کاملا صفحات موبایل را در بر داشته باشد .

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10317 میانگین امتیاز
  • 6855
   HTML
  • 13780
   CSS
  در 1 روز