پروژه expired شدن لایسنس sqlserver 2008 شامل چه جزئیاتی است:

expired شدن لایسنس sqlserver 2008 

تصویر ارور داده شده در پیوست موجود است.

یک دیتابیس هم داخل sql server هست که نباید مشکلی برای اون پیش بیاد.

بعد از رفع کامل مشکل و بالا آمدن دیتاهای موجود در دیتابیس و تست عملکرد صحیح سامانه متصل به این دیتابیس وجه پرداخت می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2548 میانگین امتیاز
  • 2548
   SQL Server
  در 1 روز
 • 1444 میانگین امتیاز
  • 1444
   SQL Server
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SQL Server
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   SQL Server
  در 1 روز