پروژه ترجمه و دوبله ویدئو شامل چه جزئیاتی است:

سلام

نیاز هست این ویدئو نیز مانند قبلی انجام شود

https://www.youtube.com/watch?v=XSdxRzff01I

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 480 میانگین امتیاز
    • 480
      دوبله
    در 6 روز