پروژه یک تکنیک محلی سازی دیزلی غیر دایره ای برای داده های غیر ایده شامل چه جزئیاتی است:

محلی سازی ویروس Iris نقش تعیین کننده ای در عملکرد کلی سیستم عنبیه بیومتریک دارد، زیرا قسمت قابل قبولی عنبیه را جداسازی می کند. این مطالعه یک روش محلی سازی قابل اطمینان را پیشنهاد می کند. این شامل موارد زیر است. در ابتدا، درون یک پنجره ی کشویی در تصویر چشم با استفاده از یک آستانه تطبیقی چند متغیره و دو بعدی

(2D) خواص اشیاء باینری.

سپس، کانتور بیرونی ایریس را با استفاده از اپراتور تشخیص لبه در تصویر زیر مرکزی مرکز مرکز دانش آموزان قرار می دهد.

  در نهایت، خطوط عنبیه را تنظیم می کند تا ساختار غیر دایره ای خود را جبران کنند.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17289 میانگین امتیاز
  • 17617
   ترجمه
  • 16962
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز