پروژه برنامه خرید و فروش و انبار شامل چه جزئیاتی است:

چکیده : احتیاج به نرم افزاری دارم که از نقاط مختلف جغرافیایی ، کاربران با سطح دستری مختلف و تعیین شده بتوانند در آن اطلاعات تولید ، ورود انبار ، دریافت وجه و چک از مشتریان و ... را وارد کنند و گزارشات مربوطه را استخراج کنند . 


شرح :  اطلاعات در قالب 10 جدول وارد میشود : اطلاعات ثابت مشتری ، اطلاعات محصولات تولیدی ، اطلاعات راننده های کارخانه ، اطلاعات سفارشات ، اطلاعات ارسال برای برای مشتریان ، جدول دریافت وجه/ مبلغ ، جدول ورود خروج انبار مواد اولیه و جدول اطلاعات ثابت تامین کنندگان. 
از این 10 جدول ، گزارشاتی مانند حواله انبار، حساب مالی مشتریان ، حساب سفارشات مشتریان ، مواد اولیه ی مورد نیاز ، و همچنبن گزارشات جمع بندی فروش بر حسب انواع پارامترها  استخراج میشود. 

در دو سال اخیر از نسخه ی ابتدایی این برنامه در محیط اکسس استفاده میکنم . یعنی ساختارهای اولیه  کاملاً شفاف آماده ی توضیح به برنامه نویس است. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13460 میانگین امتیاز
  • 2760
   HTML
  • 18460
   PHP
  • 19160
   برنامه نویسی تح..
  در 50 روز
 • 28061 میانگین امتیاز
  • 23101
   HTML
  • 28450
   PHP
  • 32634
   برنامه نویسی تح..
  در 40 روز
 • 9615 میانگین امتیاز
  • 9215
   HTML
  • 9215
   PHP
  • 10415
   برنامه نویسی تح..
  در 45 روز
 • 12723 میانگین امتیاز
  • 10200
   HTML
  • 12370
   PHP
  • 15600
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز