پروژه نوشتن یک مقاله در مورد گام دوم انقلاب شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
نوشتن یک مقاله در مورد یکی از موارد زیر:
1- الزامات پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
2- نقش فرماندهان در تبیین گام دوم انقلاب اسلامی
3- نقش روحانیون در تبیین گام دوم انقلاب اسلامی
4- وظایف نخبگان و فرهیختگان نسبت به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
5- سبک زندگی ایرانی-اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
6- جایگاه جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
7- راهکارهای پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
8- بصیرت و دشمن شناسی مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
9- ضرورت های تحقق تمدن اسلامی نوین مبتنی بر گام دوم انقلاب اسلامی
===================
سطح مقالات : علمی و مروری و دارای چارچوب علمی باشد (دارای چکیده ، مقدمه ، بیان مساله ، اهداف ، سوالات و فرضیه باشد ، متن و نتیجه گیری و منابع)
ارجاع منابع در داخل متن به شیوه APA باشد.
حداقل 15 و حداکثر 22 صفحه با فونت 12
متن بیانیه گام دوم انقلاب نیز در ضمیمه است.
لطفا مقاله کپی پیست نباشد.
لطفا پیشنهاد خود را ارسال نمایید.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ارسال مقاله
  در 10 روز
 • 791 میانگین امتیاز
  • 1113
   مقاله نویسی
  • 470
   بازنویسی مقالات
  در 7 روز
 • 380 میانگین امتیاز
  • 380
   مقاله نویسی
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 10 روز