پروژه ویرایش متن شامل چه جزئیاتی است:

90 صفحه پایان نامه که نیاز به ویرایش دارد. از جمله فهرست مطالب، جداول، تصاویر.

ویرایش سایر موارد بر اساس آیین نامه نگارشی دانشگاه.

فرصت محدود است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4472 میانگین امتیاز
  • 4472
   ویرایش متن
  در 1 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ویرایش متن
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 1510 میانگین امتیاز
  • 1510
   ویرایش متن
  در 2 روز