پروژه ترجمه و تحقیق شامل چه جزئیاتی است:

 توضیحات پروژه


ویدیوهای عمومی در خصوص ورزش ،روانشناسی،انگیزشی،سلامتی و آموزش فتوشاپ


در خصوص ویدیوهایی که مضمون عمومی و غیر تخصصی دارند دقیقه ای ۴۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و ویدیوهایی که پزشکی و یا تخصصی و حرفه ای هستند دقیقه ای ۵۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده.اکثر ویدیوها دارای فایل زیرنویس انگلیسی هستند که میبایست توسط فریلنسر استخراج شده و در نهایت ترجمه شده و تحویل داده شود.در خصوص ویدیوهایی که دارای فایل زیرنویس نمیباشند و نیازمند ساخت و زمانبندی این فایل میباشند دستمزد مورد نظر به مانند ویدیوهای تخصصی و برای هر دقیقه ۵۵۰۰ تومان میباشد


با تشکر

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 20813 میانگین امتیاز
    • 20813
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 90 روز