پروژه ویراستاری و روان کردن متن 5 پست بلاگ شامل چه جزئیاتی است:

ویراستاری و روان کردن متن 5 پست بلاگ حدود 24000 کلمه - مقاله ها در مورد ادوات موسیقی و تجهیزات صدابرداری می باشند. این متن ها ترجمه شده و تنها باید روان سازی جمله بندی و ویراستاری شوند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 7 روز
 • 4485 میانگین امتیاز
  • 4485
   ویرایش متن
  در 7 روز
 • 600 میانگین امتیاز
  • 600
   ویرایش متن
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 2 روز