پروژه ساخت زیرنویس فارسی برای ویدیوی آموزشی به زبان انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

پیاده سازی متن انگلیسی یک ویدیوی 2 ساعته آموزشی انگلیسی در رابطه با آموزش بازارهای سرمایه

فیلم زیرنویس انگلیسی ندارد 

متن انگلیسی و متن ترجمه فارسی بایستی تحویل گردد و زیرنویس فارسی فیلم نیز  تولید شود

لطفا فریلنسرهایی که در این زمینه تجربه بالایی دارند پیشنهاد دهند چون کار ضعیف به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود

برای ترجمه نیاز به دانش حداقلی در رابطه با اصطلاحات تخصصی بورس و بازارهای سرمایه می باشد

ویدیو 2 ساعته است

لطفا بر اساس این توضیحات پیشنهاد دهید

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2263 میانگین امتیاز
  • 4486
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 40
   تخصص ترجمه در ز..
  در 10 روز
 • 1323 میانگین امتیاز
  • 2239
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 408
   تخصص ترجمه در ز..
  در 14 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ز..
  در 2 روز
 • 850 میانگین امتیاز
  • 1700
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ز..
  در 4 روز