پروژه ساخت فرم front end جهت ارسال داده به جدول در وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

تسکی دیگر برای تکمیل پروژه قبلی


سناریوی فعلی:

پست rates سه عدد کاستوم‌ فیلد دارد(we buy - we sell - into bank account). این‌فیلدها نرخ جدول مربوطه در بالای صفحه را آپدیت میکند. این کاستوم فیلدها در حال حاضر بصورت دستی از backend توسط فیلدهای ACF موجود آپدیت میشوند. 

اطلاعات این ۳ کاستوم فیلد ACF به همراه اطلاعات فیلد Excerpt پست به پلاگین تلگرام ارسال میشوند و کانال مربوطه را آپدیت‌میکند.


نیاز ۱:

یک فرم‌ front-end با قابلیت لاگین جهت آپدیت کردن‌ پست نرخها. نکته مهم‌اینکه‌ فرم‌ باید حتما پست را آپدیت کند وگرنه تلگرام‌ آپدیت نمیشود. 

این‌ روند در حال حاضر روی ۶ وب سایت فعال‌است. و فرم front end پس از تکمیل بر روی هر ۶ وبسایت بصورت مجزا clone خواهد شد


نیاز ۲:

یک فرم‌ کلی هم باید ساخته شود تا همه این ۶ سایت را در یک صفحه ولی به صورت جداگانه آپدیت کند.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز