پروژه طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به یک طراح داریم 

برای طراحی لوگو 

لوگو تایپ 

دارای نمونه کار و رزومه کامل 

نمونه کار ارسال کنید 

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 100573 میانگین امتیاز
  • 88793
   طراحی آیکون
  • 96382
   تصویرسازی
  • 105412
   ادوبی ایلاستریت..
  • 111707
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 23327 میانگین امتیاز
  • 13877
   طراحی آیکون
  • 18957
   ادوبی ایلاستریت..
  • 37149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 30578 میانگین امتیاز
  • 29115
   طراحی آیکون
  • 27946
   تصویرسازی
  • 30707
   ادوبی ایلاستریت..
  • 34547
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 493 میانگین امتیاز
  • 710
   طراحی آیکون
  • 60
   ادوبی ایلاستریت..
  • 710
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز