پروژه ترجمه متن فلسفی از انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

ما یک متن 200 صفحه ای در زمینۀ "بررسی تطبیقی تفکرات فلسفی محیست" داریم که میخواهیم از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شود.

مترجم باید کاملاً به متن وفادار باشد و متن را به زبان فارسی با کیفیت عالی کاملاً صحیح، دقیق، روان و خوانا ترجمه کند. 

لطفاً علاوه بر پیشنهاد مبلغ ترجمۀ کل متن، اطلاعاتی در مورد تحصیلات تان، آشنایی تان با موضوع متن، سابقۀ کاری تان در زمینۀ ترجمه و هر اطلاعات دیگری که به ما در تصمیم گیری و انتخاب کمک کند، ارسال فرمایید.


معرفی متن را می توانید در فایل پیوست مشاهده کنید.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17039 میانگین امتیاز
  • 17367
   ترجمه
  • 16712
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 8724 میانگین امتیاز
  • 14985
   ترجمه
  • 11077
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 110
   ترجمه زبان های..
  در 40 روز
 • 435 میانگین امتیاز
  • 270
   ترجمه
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 1300 میانگین امتیاز
  • 1300
   ترجمه
  • 1300
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 50 روز