پروژه ترسیم گراف از روی دیتای json شامل چه جزئیاتی است:

ما نیاز داریم از فایل هایی که بصورت json هستند بخش مشخصی که شامل یکسری اعداد هستند گراف بصورت scatter plot رسم کنیم این روند در حال حاضر بصورت دستی (یعنی اول جدا کردن ستون اعداد از فایل json و رسم گراف در اکسل انجام میشه ما  می خواستیم این روند با برنامه یا هر ادیتور یا پیشنهاد دیگری بصورت سریعتری انجام بشه) لطفا برنامه نویسانی که در این مورد اطلاعات دارند برای انجام پروژه اعلام آمادگی کنند


فایل های نمونه هم بعد از تایید برای فریلنسر ارسال می شود

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5766 میانگین امتیاز
  • 784
   AJAX
  • 10748
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 5207 میانگین امتیاز
  • 0
   Javascript
  • 10415
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز