پروژه ایجاد فایل اکسل مقایسه کننده چند سلول شامل چه جزئیاتی است:

این مسئله با استفاده از ماکرو یا هر روش دیگری در اکسل می بایست حل گردد.

اگر سوالی دارید بپرسید و مطمئن شوید که مسئله رو متوجه شدید


مسئله به شرح ذیل و جدول اکسل پیوست مفروض است:

1- دو شیت اکسل داریم

2- در شیت اول و دوم تعدادی ستون با بیشمار ردیف (دو ردیف جهت نمونه پر شده ) موجود هست

3- قصد داریم بر اساس مقدار قرمز شده در هر دو شیت ( مقدار قرمز شده می تواند 1 یا چندین رقم داشته باشد و مقدار مابین دو خط تیره- - مد نظر می باشد) ، مقدار عدد 1 و عدد 2را با هم مقایسه کنیم و نتیجه را در شیت سوم داشته باشیم


توضیح نتیجه:

      1- ردیف های متناظر از شیت 1 و شیت 2 در یک ردیف در شیت سوم کنار هم قرار گیرند

نکته: ممکن است ردیف ها درهم باشند، مثلا ردیف 233 از شیت اول با ردیف 33  از شیت دوم تطابق داشته باشد


      2- مقدار عدد 1 که در شیت دوم قرار دارد بصورت 130,000,000.00   نمایش داده شده که جهت مقایسه با مقدار عدد 1 در شیت اول باید بصورت 130000000 در بیاید ( جهت مقایسه )

      3- مقدار عدد 1 و عدد 2 از هر دو شیت که در یک ردیف در شیت سوم قرار گرفته اند با هم مقایسه شوند،درصورتی که

            1- با هم برابر باشند، ردیف نتیجه سبز رنگ شود و عبارت ok درج شود

            2- درصورتی که اختلاف داشته باشند، ردیف نتیجه قرمز شود و عبارت no درج شود و در ستون اختلاف 1 و اختلاف 2 مقدار                   اختلاف بدست آمده نمایش داده شود و ردیف ها در کنار هم قرار بگیرند

            3- در صورتی که اطلاعات در شیت 1 وجود داشته باشد و در شیت 2 وجود نداشته باشد ردیف نتیجه زرد رنگ شود و در انتهای ردیف ها قرار بگیرند

            4- در صورتی که اطلاعات در شیت 2 وجود داشته باشد و در شیت 1 وجود نداشته باشد ردیف نتیجه به رنگ آبی رنگ در                   بیاید و در انتهای ردیف ها قرار بگیرند


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 1 روز
 • 1340 میانگین امتیاز
  • 1340
   Excel
  در 2 روز
 • 1350 میانگین امتیاز
  • 1350
   Excel
  در 2 روز
 • 260 میانگین امتیاز
  • 260
   Excel
  در 3 روز