پروژه گویندگی متن 1100 کلمه ای (گوینده آقا) شامل چه جزئیاتی است:

گویندگی یک متن 1170 کلمه ای توسط گوینده آقا


لطفا نمونه صدای خود را ارسال بفرمایید.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 616 میانگین امتیاز
  • 0
   صدا گذاری
  • 2830
   گویندگی
  • 150
   دوبله
  • 0
   طراحی صدا
  • 100
   صداپیشه
  در 3 روز
 • 1032 میانگین امتیاز
  • 635
   صدا گذاری
  • 2860
   گویندگی
  • 285
   دوبله
  • 350
   صداپیشه
  در 1 روز
 • 82 میانگین امتیاز
  • 90
   صدا گذاری
  • 30
   گویندگی
  • 120
   دوبله
  • 90
   صداپیشه
  در 2 روز
 • 16 میانگین امتیاز
  • 0
   صدا گذاری
  • 0
   گویندگی
  • 0
   دوبله
  • 0
   طراحی صدا
  • 80
   صداپیشه
  در 2 روز