پروژه تحلیل آینده نگر با استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه مربوط به تحلیل داده های اثرگذار بر روی عملکرد سازمان می باشد. در این پروژه داده های کمی 

تاریخی مربوط به هر فیچر اثرگذار بر روی عملکرد کلی موجود است و نیاز است تا با استفاده از predictive analytics و=

و الگوریتم های شبکه عصبی عملکرد آینده سازمان را پیش بینی کنیم. پیش از انجام این کار نیاز است تا با تحلیل correlation از  

میان متغیرهای موجود ، ابتدا متغیرهای غیراثرگذار شناسایی و حذف شوند و در نهایت دیتاست با متغیرهای اثرگذار جهت پیش بینی وارد الگوریتم های شبکه عصبی بشوند.

در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت می بایست میزان تغییرات عملکرد کلی سازمان با تغییر چند متغیری که بیشترین اثرگذاری را بر روی آن دارند ، سنجیده شود.


امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 378 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 68
   الگوریتم
  • 1068
   داده کاوی
  در 10 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   پردازش داده ها
  • 150
   داده کاوی
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   پردازش داده ها
  • 0
   الگوریتم
  • 0
   داده کاوی
  در 10 روز
 • 140 میانگین امتیاز
  • 140
   پردازش داده ها
  • 140
   داده کاوی
  در 8 روز