پروژه طراحی قالب حسابداری اکسل شامل چه جزئیاتی است:

نیازمند طراحی یک برنامه حسابداری ساده تحت اکسل هستم که شامل سه صندوق به سه ارز مختلف باشد و بتوان موجودی صندوق ها را به ارزهای دیگر تبدیل و به صندوق های دیگر انتقال داد.

به طور مثال، تحت این سیستم بتوان درآمدی که به دلار هست را بتوان به ریال تبدیل کرد و ریال را هزینه کرد و در نهایت موجودی هر کدام از صندوق ها به صورت جدا جدا و جمعا قابل محاسبه باشد و بتوان از آن گزارش های روزانه و ماهانه گرفت.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1340 میانگین امتیاز
  • 1340
   Excel
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
 • 160 میانگین امتیاز
  • 160
   Excel
  در 10 روز
 • 530 میانگین امتیاز
  • 530
   Excel
  در 3 روز