پروژه ورود اطلاعات از اكسل به تلگرام شامل چه جزئیاتی است:

کار با اکسل و تلگرام است و کار ساده است و فقط باید آشنایی با تلگرام و اکسل و دسترسی به تلگرام داشته باشید و به زمان روزانه 3 ساعت نیاز دارد 


جزئیات بیشتر در پیام خصوصی مطرح می شود 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 2 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   Excel
  در 30 روز