پروژه پیاده سازی فایل صوتی 7 ساعته بدون نیاز به ویرایش شامل چه جزئیاتی است:

پیاده سازی 7 ساعت صوت مصاحبه به صورت عین به عین بدون نیاز به ویرایش

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 5 روز
 • 2890 میانگین امتیاز
  • 2890
   تایپ
  در 3 روز
 • 190 میانگین امتیاز
  • 190
   تایپ
  در 2 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   تایپ
  در 1 روز