پروژه شخصی سازی و پیاده سازی مودل فارسی شامل چه جزئیاتی است:

شرکت ما برای نصب مدول فارسی شرایط زیر را در نظر دارد: - تغییر و شخصی سازی ظاهری سیستم مودل (طراحی گرافیکی وبسایت) (لطفا در این مورد توانایی ها یا نمونه کار یا ایده خود را معرفی نمایید) - شخصی سازی بسته (به طور مثال نصب تقویم فارسی یا غیره) - مستند سازی کلیه تغییرات و فعالیت های اجرا شده - بالا آوردن وبسایت و تحویل دادن وبسایت خواهشمندم در ارائه پیشنهاد نکات زیر را مد نظر قرار دهید: - این پروژه به نحوی انجام می شود که سایر کارشناسان پس از اجرای پروژه بتوانند آن را درک نمایند. بنابراین مستندسازی اهمیت بالایی دارد. پیشبینی می شود تغییرات در کدبسیار محدود باشد اما در صورت اعمال تغییرات در کد یا هر فعالیت دیگری، مستندسازی اهمیت ویژه ای دارد. - در اجرای این پروژه اولویت اول و بسیار مهم، هزینه است. بنابراین تا جایی که می توانید هزینه را کاهش دهید. پیشنهاد می گردد الف) در صورت امکان برای فعالیت های مختلف، هزینه هایی را پیشبینی نمایید تا بتوان با کم یا زیاد کردن این فعالیت ها، هزینه را به حالت دلخواه نزدیک نمود. ب) هرچند زمان مهم است اما اولویت مطلقا با هزینه است بنابراین می توانید با افزایش زمان هزینه را کاهش دهید. پیشنهاد می شود دو یا سه ترکیب از زمان-هزینه اجرای پروژه را ارائه نمایید. - در صورتی که سیستمی بهتر از مودل مد نظر دارید یا با ارائه سیستمی دیگر می توانید هزینه را کاهش دهید (مثلا قبلا پروژه مشابهی انجام داده اید)، لطفا با دلیل ذکر نمایید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   MySQL
  • 0
   PHP
  • 0
   CSS
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز