پروژه طراحی لوگوی ISTTOWORLD شامل چه جزئیاتی است:

برای یک شرکت صادر کننده لباس زنانه از استانبول به کل دنیا نیاز به یک لوگو است.

خواسته های مورد نظر :

 • با یک دید مشخص شود فعالیت در خصوص لباس زنانه است
 • نمایش دنیا ، کره زمین یا هر چی که نمایش دهنده صادر کننده به کل دنیا است
 • رنگ سازمانی ندارند
 • به نوعی لباس های زنانه مجموعه فشن هستند

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 45922 میانگین امتیاز
  • 52896
   طراحی آیکون
  • 53828
   تصویرسازی
  • 55178
   ادوبی ایلاستریت..
  • 6722
   طراحی لوگو
  • 60988
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 41732 میانگین امتیاز
  • 38604
   طراحی آیکون
  • 47883
   تصویرسازی
  • 54597
   ادوبی ایلاستریت..
  • 9565
   طراحی لوگو
  • 58012
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 11175 میانگین امتیاز
  • 8882
   طراحی آیکون
  • 13212
   ادوبی ایلاستریت..
  • 2085
   طراحی لوگو
  • 20524
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 12222 میانگین امتیاز
  • 13548
   طراحی آیکون
  • 12879
   تصویرسازی
  • 14250
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3100
   طراحی لوگو
  • 17334
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز