پروژه تالیف سوال تستی برای کتاب های ارشد روانشناسی بالینی و تربیتی شامل چه جزئیاتی است:

تالیف سوال های تستی 4 گزینه برای کتاب های ارشدروانشناسی بالینی و تربیتی

کتاب روانشناسی سلامت (6 فصل 130 صفحه)

 روانشناسی تربتی (9 فصل100صفحه)

نوروسایکولوژی انسان(3 فصل 70 صفحه)

نظریه شخصیت (6 فصل 60 صفحه)

**فایل کتاب ها در اختیارتون قرار می گیره**

برای هر فصل از کتاب ها باید بصورت جداگانه سوال تستی و پاسخنامه سوال ها آماده بشه

**برای هرفصل به نسبت هر صفحه طراحی 1 و نیم تا 2 سوال (بطور نمونه برای یک فصل 20 صفحه ای طراحی بین حداقل 30 تا حداکثر 40 سوال)

برای هر فصل باید نیم تا یک صفحه نکات مهم اون فصل آماده بشه

توجه داشته باشید که هم نکات مهم فصل و هم سوالات فصل باید برای هر فصلی بصورت جداگانه آماده بشه

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 40 میانگین امتیاز
  • 0
   نوشتن کتاب
  • 80
   تایپ
  در 4 روز
 • 595 میانگین امتیاز
  • 530
   نوشتن کتاب
  • 660
   تایپ
  در 3 روز
 • 332 میانگین امتیاز
  • 332
   تایپ
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در ر..
  در 5 روز