پروژه سامانه سما (گروه متخصصین ایران) شامل چه جزئیاتی است:

سامانه عضو گیری و  ارائه خدمات به متخصصین و مدیران

این سامانه به صورت وب اپلیکیشن(بدلیل محدودیت های موجود در IOS و ANDROID برای استفاده تمامی کاربران به ایجاد فضای تعاملی میان مدیران و متخصصین عمل می نماید و با عضویت و فعالسازی حساب خود از سوی سازمان کاربر می تواند از خدمات سازمان بهرمند گردد. و در شبکه متخصصین و مدیران کشور قرار گیرد .

جزئیات عملکردی اپلیکیشن در فایل پیوست مشخص گردیده.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19603 میانگین امتیاز
  • 18810
   Android
  • 20000
   Mobile Phone
  • 20000
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 60 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   Android
  • 500
   برنامه نویسی مو..
  در 65 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   Mobile Phone
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 40 روز