پروژه مقاله با عنوان مقایسه شهرخدای آگوستین با مدینه فاضله فارابی شامل چه جزئیاتی است:

به مقاله ای با عنوان " مقایسه شهرخدای آگوستین با مدینه فاضله فارابی" احتیاج داریم. مقاله باید به شیوه آکادمیک نوشته شود. منبع دهی شده باشد (حداقل 5 منبع) و حتما از متن اصلی نویسنده هم در نوشتن مقاله استفاده شده باشد (مقالاتی وجود دارند که می توان متن اصلی را از آن ها استخراج کرد).

مقاله دارای چکیده، مقدمه، بیان مسئله، بدنه مقاله و در نهایت نتیجه گیری و فهرست منابع باشد. و در حداقل 10 صفحه با فونت بی نازنین 14 نگارش شود.

برای این مقاله تا حداکثر 1 شهریور زمان داریم.

تصریح شده 23 مرداد 1398 11:35

در ثبت قیمت برای این پروژه اشتباهی رخ داده. 

قیمت پیشنهادی بین 500000 تا 1000000 ریال (پنجاه تا صد هزار تومان) است.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1689 میانگین امتیاز
  • 2860
   نگارش دانشگاهی
  • 2208
   مقاله نویسی
  • 0
   تحقیقات علمی
  در 1 روز
 • 846 میانگین امتیاز
  • 0
   نگارش دانشگاهی
  • 1340
   مقاله نویسی
  • 1200
   پژوهش
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   جستجو در وب
  در 3 روز
 • 678 میانگین امتیاز
  • 600
   نگارش دانشگاهی
  • 756
   مقاله نویسی
  در 7 روز